zapisy do gromady

uaktualniono 2020-09-20

1 Gdyńska Gromada Zuchów „Rycerze z Kamiennej Góry” przyjmuje chętnych, dzielnych kandydatów na Rycerzy.
Chętnych mogą zgłosić ich rodzice wypełniając formularz.

Warunkiem koniecznym jest wiek kandydata w przedziale od 7 do 10 lat.