kontakt

uaktualniono 2020-09-20

kontakt do drużynowego gromady: druzynowy1GGZ@zhr.pl

Strona gromady: http://rycerze.zhr.pl

Strona hufca: https://www.facebook.com/pg/3GHH.Pojutrze

Strona Okręgu Pomorskiego ZHR: https://pomorze.zhr.pl/

Strona Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: http://zhr.pl